Destekleyici Eğitim Etkinlikleri

Oyuncak Günü

Evlerinden kendilerine ait bir oyuncağı getireceği bu günde çocuklarımızın, paylaşım duygusunu geliştirmenin yanı sıra işbirliği yapma, grup faaliyetlerine katılma, gerektiğinde liderlik yapma, oyun kurma ve yönetme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Çocuklarımızın getireceği oyuncağın kendi tercihi olması beklenmekle birlikte, seçilen oyuncağın çok küçük parçalar içermemesi, olumsuz model oluşturacak nitelikte olmaması ve maddi değerinin çok yüksek olmamasına özen gösterilmelidir.

Okulumuzda Pazartesi günleri «OYUNCAK GÜNÜDÜR»

Kitap Günü

Bu çalışmada kitap kullanma alışkanlığı, yaratıcılık, sorun çözme, hayal gücü, etkin dinleme, kısa ve uzun süreli hafıza becerilerini geliştirmenin yanı sıra farklı kaynaklarla tanışmaları da amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, öğrencimizin evden getireceği özenle seçilen bir kitapla birlikte kendi oluşturduğu özgün bir hikâyeyi de bizimle paylaşması, paylaşılan diğer hikâyeleri etkin bir biçimde dinlemesi ve ortaya çıkan sorunlara çözüm önerilerinde bulunulması beklenmektedir.

Okulumuzda Salı günleri «KİTAP GÜNÜDÜR»

Göster - Anlat Günü

Göster Anlat etkinliğinde çocuklar evlerinden getirdikleri ve kendi seçtikleri eşyaları, nesneleri grup önünde arkadaşlarına göstererek, onlara bu nesnelerle ilgili bir tanıtım yapar ya da arkadaşlarına ufak ipuçları vererek getirmiş olduğu nesneyi arkadaşlarının tahmin etmesini sağlar.

Etkinliğin amacı çocuğun ev okul arasında bağlantı kurmasını sağlamak; bir nesne, fotoğraf ya da oyuncak yoluyla grup önünde kendini ifade etmesine, başkalarını dinlemesine, sorular üretmesine ve karşılaştırmalar yapabilmesine, dil gelişiminin desteklenmesine fırsat yaratmaktır .

Okulumuzda Çarşamba günleri «GÖSTER ANLAT GÜNÜDÜR»

Puzzle Günü

Bütünlüğü oluşturma işlemi zihinsel beceri gerektiren bir durumdur. Yapboz bu yönüyle çocukların zihinsel gelişimine katkıda bulunur. Yapbozu tamamlama aşamasında çocuğun çeşitli kasları çalışır. Yapbozu tamamlayan çocuk, karışık parçalardan bir bütün oluşturmasının keyfini yaşar ve kendine olan güveni artar.Yapbozun bu yönüyle çocuğun duygusal sosyal gelişimine katkısı kaçınılmazdır.

Seçilen puzzle’ın yaş grubuna uygun olmasına dikkat edilmesi önemlidir.

Okulumuzda Perşembe günleri «PUZZLE GÜNÜDÜR»

Parti Günü

Haftayı mutlu bir şekilde tamamlamak ve eğlenceli zaman geçirmek amacıyla, bültenlerde belirtilen temalara göre partiler düzenlenir.

Okulumuzda Cuma günleri «PARTİ GÜNÜDÜR»