Oryantasyon Süreçleri

  • Okula uyum sürecinde öncelikli olarak ebeveyne rehber olmak çok önemlidir. Ailenin okula alışma süreçlerinde neler yaşanabileceğini bilmesi, hazırlıklı olması ve öğrenciye destek olması oryantasyon sürecinin çok önemli bir basamağıdır. Bu sebeple öğrenci okula başlamadan önce aile okul psikoloğu ve sınıf öğretmenleri tarafından bilgilendirilmelidir. Bu görüşme esnasında öğrenci ile ilgili gerekli bilgiler toplanarak öncesinde öğrenci hakkında bilgiler edinilmelidir.
  • Oryantasyon süreci planlanırken normal eğitim öğretim başlangıç gününden en az 1 hafta önce başlayacak şekilde planlanması, öğrencinin okulun ilk gününde öğretmeniyle birebir zaman geçirebilmesi çok kıymetlidir. Yaş grubu, öğrencinin daha önce okul tecrübesinin olup olmaması, geçmiş deneyimler gibi kriterler göz önünde bulundurularak ilk gün ve sonraki günlerinin saat planlaması yapılmalıdır.
  • Oryantasyon haftasında ailenin bir süre okul yakınlarında beklemesi, öğrenci kaygılı bir yapıda ise öğrencinin ara ara ebeveyni görmesi,
  • Özellikle ilk defa okula başlayan çocuklarda yumuşak geçişlerin yapılması sağlıklı olacaktır.
  • Her günün sonunda aileye süreçle ilgili bilgi vermek aileyi de rahatlatacak ve güven duygusu oluşmasını sağlayacaktır.
  • Öğrenci ile veda ederken bir sonraki günle ilgili ufak bilgiler paylaşarak merak duygusu geliştirmesini sağlayalım. Öğrenciye ufak sorumluluk vermek de (hayvanları beslemek üzere evden yiyecek getirme, masal köşesinde okumak için kitap getirme vs) öğrencinin okula ilgi duymasını sağlayacak, okul ile ev arasında bağ kurmasını kolaylaştıracaktır.