Rehberlik Çalışmaları

Gelişimsel Değerlendirmeler

 • Gelişimsel Testler (DENVER II / AGTE)
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Good Enough Testi
 • Gözlem

İlkokula Hazır Bulunuşluk Değerlendirmesi

 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Gözlem
Hangi değerlendirme aracı kullanılırsa kullanılsın, değerlendirme sürecinde elde edilecek veriler çocuğun birçok özelliğine ilişkin ipuçlarını ortaya çıkarır.

Psiko Eğitim

 • Rehberlik Bültenleri
 • Seminerler
 • Bireysel Veli Görüşmeleri

Okullarımızda 1. ve 2. Dönem birer kere olmak üzere “Bireysel Veli Görüşme Toplantısı” düzenlenir. Bu toplantılarda çocuklarla ilgili gelişimsel bilgiler ayrıntılı olarak paylaşılır. İhtiyaçlar doğrultusunda bireysel psiko eğitimler sağlanır.

1. dönem ve 2. dönem sonlarında gelişim gözlem değerlendirme karneleri, ara tatiller de ise gelişim raporları paylaşılır.


Karakter Eğitimi

 • Sevgi
 • Saygı
 • Hoşgörü
 • Yardımseverlik
 • Sorumluluk
 • Dürüstlük
 • Arkadaşlık ve Barış
Erken çocukluk dönemi, çocuklarda değerlere ilişkin bilgilerin temellerinin atıldığı ilk dönemdir. Değerler inşa sürecinde Okul kadar önemli bir aktör de Ev’dir.

Özbakım ve Sorumluluk Çalışmaları

İnsanlar hayatları boyunca edinmiş oldukları davranış biçimlerinin çoğunu okul öncesi dönemde kazanmaktadırlar. Bu sebepten dolayı kendi ihtiyaçlarının farkında olan ve bunları giderme girişiminde bulunan bireyler yetiştirmek hepimiz için öncelikli amaçlardan biri haline gelmektedir

Bu çalışmalarla yıl içerisinde çocukların gelişim dönemlerine göre belirlenen kazanımlar çizelgeler halinde sizlere gönderilecek ve okul ortamı içerisinde desteklenen davranışların farklı ortamlarda da yapılmasına olanak tanınacaktır.


Mutlu Çocuk, Mutlu Anne Baba Programı

« Çocuğunuza verebileceğiniz en değerli hediye ilgi ve zamanınızdır.»

Bu programla birlikte sizlere haftalık olarak evde çocuğunuzla birlikte yapabileceğiniz her türlü aktivite önerileri gönderilmektedir.